Switzerland

gross

net

Poland

Switzerland

Poland

Switzerland

finance

junior accountant

4 500

17 500 – 18 500

3 200

14 500 – 15 500

accountant

5 500

21 500 – 22 500

3 900

17 500 – 18 500

senior accountant

6 500

23 500 – 24 500

4 600

19 500 – 20 500

IFRS accountant

6 000

23 500 – 24 500

4 250

19 500 – 20 500

fund accountant

6 000

4 250

client relationship manager

9 000

29 500 – 30 500

6 350

24 500 – 25 500

CS/compliance

junior compliance officer

4 500

13 500 – 14 500

3 195

11 000 – 12 000

compliance officer

5 500

23 500 – 24 500

3 905

19 500 – 20 500

senior compliance officer

7 500

29 500 – 30 500

5 325

24 000 – 25 000

junior trust officer

5 000

19 500 – 20 500

3 550

16 000 – 17 000

trust officer

6 200

25 500 – 26 500

4 402

21 000 – 22 000

senior trust officer

7 500

29 500 – 30 500

5 325

24 000 – 25 000

team leader

10 000

31 500 – 32 500

7 100

26 000 – 27 000