NeoTests

Kandydaci przechodzą wieloetapowy proces weryfikacji celem sprawdzenia ich kwalifikacji, umiejętności, mocnych i słabych stron, jak również ich motywacji oraz aspiracji. Weryfikowane są również referencje.

NeoProfessionals stworzyło również zestaw profesjonalnych testów NeoTests, które są specjalnie dedykowane sektorom, w których się specjalizujemy. Pozwala nam to na dokładne zweryfikowanie doświadczenia kandydata i jego zrozumienia branży finansowej. Nasze NeoTesty pozwalają nam na weryfikację kandydatów do pracy na różnych stanowiskach w takich obszarach jak:

  • Księgowość;
  • IFRS;
  • Audyt;
  • Sekretariat Korporacyjny/ Prawo spółek;
  • Risk & Compliance.

Każdy kandydat jest ponadto weryfikowany pod kątem znajomości języka angielskiego na podstawie specjalnie przygotowanych NeoEnglishTests.

Nasze NeoTesty sporządzone zostały w oparciu o typowe branżowe zagadnienia i real-life case studies i zawierają zagadnienia typowe, z którymi pracownicy z powyższych branż stykają się na co dzień w swojej pracy.