Rekrutacja międzynarodowa

Jedną z naszych flagowych usług jest rekrutacja międzynarodowa dla światowych rynków finansowych. Wyszukujemy pracowników w gorzej rozwiniętych, rozwijających się gospodarkach, do pracy w bardziej rozwiniętych krajach zachodnich, gdzie często brakuje dobrych, wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników i gdzie koszty związane z zatrudnianiem są niezwykle wysokie w związku z konkurencją związaną z próbami przyciągnięcia najlepszych kandydatów.

Nasze podejście umożliwia nam transfer utalentowanych kandydatów z rynków o wysokim bezrobociu i niższych wynagrodzeniach na rynki o niskim bezrobociu i wysoko konkurencyjnych jeśli chodzi o kadrę profesjonalną. W ten sposób rozwiązujemy najważniejsze problemy obu stron procesu rekrutacji: kandydata oraz pracodawcy.

Profesjonaliści z rynków wschodzących są co do zasady bardzo dobrze wykształceni, wysoko zmotywowani i skupieni na karierze zawodowej, bardzo pracowici i głodni sukcesu, co czyni ich bardzo pożądanym pracownikiem dla firm naszych klientów. Mówią płynnie w języku angielskim oraz w swoim ojczystym języku, a często znają jeszcze doskonale języki dodatkowe.

W ramach Unii Europejskiej nie istnieją bariery związane ze swobodnym przepływem pracowników, co czyni proces relokacji łatwym i pozbawionym biurokracji zarówno do klienta jak i dla kandydatów.

Czemu warto zatrudniać kandydatów z CEE?

  • Duża populacja ludności: 38mln w Polsce i około 100mln w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
  • Duży odsetek ludzi z wyższym wykształceniem.
  • Mobilność pracowników (około 2mln Polaków żyje i pracuje w innym kraju Unii Europejskiej).
  • Wykwalifikowana, wysoce zmotywowana i znająca język angielski siła robocza, chętna do rozwijania swojej kariery za granicą.
  • Otwarte granice w ramach Unii Europejskiej – pracownicy mogą się dowolnie przemieszczać i pracować w innych krajach UE.
  • Niewygórowane, rozsądne oczekiwania finansowe kandydatów w porównaniu z krajami Europy Zachodniej.