Doświadczenie

Zalety pracy z nami:

  • Pełen pasji zespół profesjonalistów z ponad 30-letnim doświadczeniem w obszarze finansów i obsługi korporacyjnej spółek, ponad 200 z powodzeniem zakończonych procesów rekrutacyjnych w ciągu ostatniej dekady.
  • Wiedza z pierwszej ręki nabyta podczas pełnienia kluczowych ról w wielu firmach świadczących usługi profesjonalne, co daje nam dogłębne zrozumienie potrzeb klienta jak również wymagań co do kwalifikacji oraz cech osobowościowych jakie powinien spełniać kandydat na dane stanowisko.
  • Dogłębna znajomość potrzeb sektora finansowego połączona ze specjalnie zaprojektowanymi testami i procesem oceny kandydata.
  • Wyjątkowy na rynku zestaw testów profesjonalnych przygotowanych specjalnie na potrzeby rekrutacji dla sektorów w których się specjalizujemy, przygotowanych w oparciu o wieloletnie doświadczenie i praktyczną wiedzę odnośnie szczególnych kwalifikacji i cech osobowościowych jakie powinien posiadać idealny kandydat na dane stanowisko.
  • Baza danych wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych profesjonalistów ze wszystkich krajów Europy Środkowo Wschodniej.
  • Nieskazitelna reputacja oraz szerokie kontakty na rynku usług profesjonalnych oraz firm zarządczych zarówno w Europie Środkowo Wschodniej jak i Zachodniej.
  • 3-miesięczna gwarancja na każdy proces rekrutacyjny.