Polityka Prywatności & Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, zakres oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, jak również Państwa prawa w tym zakresie.

Gromadzone Dane Osobowe

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kwalifikacje oraz wszelkie inne informacje podane przez Państwa dobrowolnie w aplikacji bądź na naszej stronie internetowej, bądź osobiście w naszych biurach, mailowo lub poprzez zapisanie się na nasz newsletter. W momencie podawania swoich danych osobowych na naszej stornie internetowej automatycznie akceptują Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych jest NeoProfessionals sp. z o. o z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, REGON: 362526807, dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora Danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania, bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z póź. zm.), przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Bezpieczeństwo

NeoProfessionals dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych. Zaimplementowaliśmy odpowiednie procesy techniczne i procedury organizacyjne celem jak najlepszej ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem do nich osób trzecich, wyciekiem, sfałszowaniem, niezgodnym z prawem wykorzystaniem bądź przypadkową utratą.

Prosimy zwrócić jednakże uwagę, że nie bierzemy odpowiedzialności i nie mamy żadnej kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich, do których prowadzą linki na naszej stronie.

Sposób Korzystania ze Zgromadzonych Danych

Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim bez uzyskania Państwa uprzedniej zgody bądź jeśli jest to wymagane przepisami prawa.

Dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, do której wyłączny dostęp posiadają konsultanci NeoProfessionals. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki techniczne i organizacyjne aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych przekazywanych wszelkim osobom trzecim takim jak nasi klienci, spółki powiązane, dostawcy usług oraz inni kontrahenci, którym w procesie świadczenia przez nas usług powierzyliśmy administrowanie danymi osobowymi w naszym imieniu.

Wykorzystujemy powierzone nam dane osobowe w następujący sposób:

 • Aby zapewnić naszym klientom, zarówno pracodawcom jak i kandydatom, wysokiej jakości obsługę
 • Aby stale usprawniać nasze usługi dla Państwa
 • Aby łączyć kandydatów z potencjalnymi pracodawcami w procesie świadczenia przez nas usług rekrutacyjnych
 • Celem analizy statystycznej danych
 • Dla celów marketingowych (na przykład możemy od czasu do czasy przesłać Państwu informacje odnośnie naszych usług lub inne informacje, które uznamy za interesujące dla Państwa. W każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania takiej komunikacji marketingowej)
 • Dla celów badania rynku

Prawa Osób Których Dane Dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • Prawo do uzyskania informacji oraz składania skarg i zapytań
 • Prawo do wnoszenia sprzeciwu, żądania usunięcia lub zablokowania danych
 • Prawo do modyfikacji i poprawiania danych

Prosimy o kontakt w powyższych kwestiach na office@neoprofessionals.com

Cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe na dysku komputera użytkownika, które pozwalają przeglądarkom na dostosowanie ich aktywności do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika. Wykorzystujemy pliki cookies w następujący sposób:

 • Aby monitorować które z naszych stron są odwiedzane przez użytkowników
 • Dla celów analizy statystycznej
 • Celem ulepszania naszej strony internetowej
 • Celem indywidualizacji strony dla potrzeb danego użytkownika
 • Dla celów pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies, jednakże mogą Państwo w każdej chwili zmienić te ustawienia. Zmiana ustawień może jednak skutkować tym, że nie będą Państwo w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszego serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie bez uprzedzenia.

Dalsze informacje odnośnie danych osobowych dostępne są pod adresem NeoProfessionals:

NeoProfessionals Sp. z o.o.

Grzybowska 43

00-855 Warszawa, Polska

E: office@neoprofessionals.com