Regulamin

Copyright

Wszelkie informacje, teksty, grafika, ilustracje, pliki video oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie są własnością NeoProfessionals Sp. z o.o., lub NeoProfessionals Sp z o.o. jest podmiotem, któremu udzielono licencji na ich wykorzystywanie. Wszelkie prawa do ich wykorzystywania są zastrzeżone na rzecz NeoProfessionals Sp. z o.o.

Korzystanie przez użytkowników z materiałów zawartych na stronie jest dozwolone pod warunkiem, że:

  • Materiały takie są wykorzystywane do celów niekomercyjnych
  • Materiały takie są wykorzystywane wyłącznie dla celów informacyjnych.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte na naszej stronie są jedynie ogólne i nie stanowią w żaden sposób oferty w rozumieniu kodeksu handlowego, jak również nie stanowią porady prawnej, biznesowej ani żadnej innej profesjonalnej porady ani usługi. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko i doradzamy aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub czynności lub ich zaniechaniem uzyskali Państwo profesjonalną poradę w Państwa indywidualnym przypadku. NeoProfessionals nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych.

Dokładamy wszelkich starań aby strona funkcjonowała w sposób niezakłócony jednakże w przypadku jej niedostępności wynikłej z niezależnych od nas problemów technicznych nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty lub szkody z tym związane.

Linki

Nasza strona zawiera linki do innych stron, które wydają nam się interesujące dla Państwa, jednakże nie oznacza to naszego wsparcia lub promocji dla treści na nich zawartych. Nie mamy żadnej kontroli nad naturą, zawartością lub dostępnością takich stron internetowych, nie dokonaliśmy również przeglądu ani oceny ich treści. Prosimy zwrócić uwagę, że w momencie odwiedzania linków do tych stron przez Państwa nie mamy dłużej kontroli nad takimi stronami podmiotów trzecich i dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę Państwa danych osobowych podawanych na takich stronach a nasza polityka prywatności nie obejmuje działalności takich stron. Odwiedzanie przez Państwa linków do takich stron osób trzecich odbywa się na Państwa własne ryzyko.

Umieszczenie odniesienia (linku) do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody NeoProfessionals Sp. z o.o.

Prywatność, Dane Osobowe oraz Ochrona Danych

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych regulowane jest w naszej Polityce Prywatności, którą można znaleźć tutaj.

Prawo właściwe

Wszelkie spory związane z korzystaniem z naszej strony internetowej podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane oraz powinny być rozstrzygane przez polskie sądy.

Zmiany Regulaminu

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie bez uprzedzenia.

Dalsze informacje dostępne są pod adresem NeoProfessionals:

NeoProfessionals Sp. z o.o.

Grzybowska 43

00-855 Warszawa, Polska

E: office@neoprofessionals.com