26.01.2016

Steven, Prezes Zarządu, sektor BPO

„CEE, ze swoją niełatwą historią I komunistyczną spuścizną, jest głodna sukcesu, dotyczy to również ludzi stąd. Młodzi profesjonaliści chcą mieć teraz swoje pięć minut, są mobilni i głodni kariery. Zdecydowanie polecam zatrudnianie ludzi z tej części Europy. ”